Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh (Mã tin tuyển dụng TD1010)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH (Mã tin tuyển dụng TD1010) Bạn đang học khối ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích kinh doanh muốn nâng cao kiến …

Thông báo tuyển dụng kỹ sư văn phòng (Mã tin tuyển dụng TD1013)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ VĂN PHÒNG (Mã tin tuyển dụng TD1013) Bạn đang học khối ngành công nghệ tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích kỹ thuật muốn nâng cao kiến …

Thông báo tuyển dụng thực tập viên ngôn ngữ lập trình Java (Mã tin tuyển dụng TD1008)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP VIÊN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA (Mã tin tuyển dụng TD1008) Bạn đang học khối ngành công nghệ tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích lập trình …

Thông báo tuyển dụng nhân viên Telesale (Mã tin tuyển dụng TD1009)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TELESALE (Mã tin tuyển dụng TD1009) Bạn đang học khối ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích kinh doanh muốn nâng cao kiến thức …

Thông báo tuyển dụng nhân viên Telesale (Mã tin tuyển dụng TD996)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TELESALE (Mã tin tuyển dụng TD996) Bạn đang học khối ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích tư vấn muốn nâng cao kiến thức …

Thông báo tuyển dụng chuyên viên kinh doanh (Mã tin tuyển dụng TD1007)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (Mã tin tuyển dụng TD1007) Bạn đang học khối ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích kinh doanh muốn nâng cao kiến …

Thông báo tuyển dụng nhân viên, thực tập viên lập trình game (Mã tin tuyển dụng TD1002)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN, THỰC TẬP VIÊN LẬP TRÌNH GAME  (Mã tin tuyển dụng TD1002) Bạn đang học khối ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích …

Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh (Mã tin tuyển dụng TD1001)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH (Mã tin tuyển dụng TD1001) Bạn đang học khối ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích kinh doanh muốn nâng cao kiến …

Thông báo tuyển dụng thực tập lập trình nhiều vị trí (Mã tin tuyển dụng TD1003)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP LẬP TRÌNH NHIỀU VỊ TRÍ (Mã tin tuyển dụng TD1003) Bạn đang học khối ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích công …

Thông báo tuyển dụng nhân viên, thực tập viên thiết kế đồ họa (Mã tin tuyển dụng TD1004)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN, THỰC TẬP VIÊN  THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Mã tin tuyển dụng TD1004) Bạn đang học khối ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu …

Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh (Mã tin tuyển dụng TD1006)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH (Mã tin tuyển dụng TD1006) Bạn đang học marketing sale tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích ngành tư vấn muốn nâng cao …

Doanh nghiệp liên tục đặt hàng nhân sự tại FPT Polytechnic Tây Nguyên

Mặc dù sinh viên còn chưa quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ tết vì dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19, nhưng phòng Quan hệ doanh nghiệp, Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên liên tục nhận được thông tin …