Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh (Mã tin tuyển dụng TD1135)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH (Mã tin tuyển dụng TD1135) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Marketing Sale tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh công nghệ thông tin (Mã tin tuyển dụng TD1136)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Mã tin tuyển dụng TD1136) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao …

Thông báo tuyển dụng vị trí Content Executive (Mã tin tuyển dụng TD1137)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CONTENT EXECUTIVE (Mã tin tuyển dụng TD1137) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn tìm vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí Media Executive (Mã tin tuyển dụng TD1138)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ MEDIA EXECUTIVE (Mã tin tuyển dụng TD1138) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, …

Thông báo tuyển dụng vị trí Strategic Planner (Mã tin tuyển dụng TD1139)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ STRATEGIC PLANER (Mã tin tuyển dụng TD1139) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn tìm vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí SEO – quản trị website (Mã tin tuyển dụng TD1134)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SEO – QUẢN TRỊ WEBSITE (Mã tin tuyển dụng TD1134) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn nhân viên phục vụ

Trong kinh doanh nhà hàng, sau chất lượng đồ ăn thì chất lượng phục vụ là yếu tố quan trọng thứ 2 góp phần thu hút khách hàng đến với nhà hàng. Chính vì vậy, trong những nhà hàng sang …

Thông báo tuyển dụng vị trí content marketing (Mã tin tuyển dụng TD1122)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CONTENT MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1122) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn tìm vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí seo – quản trị website (Mã tin tuyển dụng TD1123)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SEO – QUẢN TRỊ WEBSITE (Mã tin tuyển dụng TD1123) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Digital Marketing (Mã tin tuyển dụng TD1124)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1124) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng (Mã tin tuyển dụng TD1125)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Mã tin tuyển dụng TD1125) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Sale Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực …