Sinh viên FPoly Hà Nội tham gia “Open Day – Around the PAM”

Vừa qua, các bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã tham dự chương trình “Open Day – Around the PAM” do Công ty PAM Media tổ chức. Được biết, sau khi kết thúc Ngày hội việc làm …

Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lý truyền thông (Mã tuyển dụng TD1508)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG (Mã tuyển dụng TD1508) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Quản lý truyền …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Truyền Thông Nội Bộ (Mã tin tuyển dụng TD1212)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ (Mã tin tuyển dụng TD1212) Bạn đang là sinh viên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn tìm …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Chuyên Viên Lập Trình PHP (Mã tin tuyển dụng TD1213)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH PHP (Mã tin tuyển dụng TD1213) Bạn đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Chuyên Viên Digital Marketing (Mã tin tuyển dụng TD1214)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1214) Bạn đang là sinh viên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn tìm …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh (Mã tin tuyển dụng TD1215)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH (Mã tin tuyển dụng TD1215) Bạn đang là sinh viên ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Mã tin tuyển dụng TD1216)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Mã tin tuyển dụng TD1216) Bạn đang là sinh viên ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Content Marketing (Mã tin tuyển dụng TD1209)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CONTENT MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1209) Bạn đang là sinh viên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn tìm vị trí phù …