Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh marketing (Mã tin tuyển dụng TD1056)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1056) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, có …

Thông báo tuyển dụng vị trí cán bộ phân tích nghiệp vụ (ba) (Mã tin tuyển dụng TD1055)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÁN BỘ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BA) (Mã tin tuyển dụng TD1055) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực …

Thông báo tuyển dụng vị trí Back-End Developers (Mã tin tuyển dụng TD1054)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BACK-END DEVELOPERS (Mã tin tuyển dụng TD1054) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành lập trình tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, có kinh …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên marketing (Mã tin tuyển dụng TD1053)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1053) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế trong ngành …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh chăm sóc khách hàng (Mã tin tuyển dụng TD1052)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Mã tin tuyển dụng TD1052) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh tư vấn gia hạn (Mã tin tuyển dụng TD1051)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH TƯ VẤN GIA HẠN (Mã tin tuyển dụng TD1051) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh kinh doanh (Mã tin tuyển dụng TD1050)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH KINH DOANH (Mã tin tuyển dụng TD1050) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế …