Thông báo tuyển dụng chuyên viên tư vấn giáo dục (Mã tuyển dụng TD1173)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC (Mã tin tuyển dụng TD1173) Bạn đang là sinh viên ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng nhân vViên Sales – Marketing (Mã tin tuyển dụng TD1174)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALES – MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1174) Bạn đang là sinh viên ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn …

Thông báo tuyển dụng Senior Developer Java Web (Mã tin tuyển dụng TD1171)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SENIOR DEVELOPER JAVA WEB (Mã tin tuyển dụng TD1171) Bạn đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng Senior Front End Developer (ReactJs/Angular)_Mã tin tuyển dụng TD1172

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SENIOR FRONT END DEVELOPER (ReactJs/Angular) (Mã tin tuyển dụng TD1172) Bạn đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, …

Thông báo tuyển dụng Lập trình viên (Mã tin tuyển dụng TD1170)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN (Mã tin tuyển dụng TD1170) Bạn đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn …

Thông báo tuyển dụng Lập trình viên hệ thống.Net (Mã tin tuyển dụng TD1165)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN.NET (Mã tin tuyển dụng TD1165) Bạn đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn …

Thông báo tuyển dụng Lập trình viên hệ thống Mobile (Mã tin tuyển dụng TD1166)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE (Mã tin tuyển dụng TD1166) Bạn đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng nhân viên Lập trình hệ thống Truyền Hình OTT (Mã tin tuyển dụng TD1168)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH OTT (Mã tin tuyển dụng TD1168) Bạn đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến …

Thông báo tuyển dụng Lập trình viên hệ thống Web dịch vụ VAS (Mã tin tuyển dụng TD1169)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN HỆ THỐNG WEB DỊCH VỤ VAS (Mã tin tuyển dụng TD1169) Bạn đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao …

Thông báo tuyển dụng nhân viên lễ tân tiếng anh_TD1164

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN TIẾNG ANH (Mã tin tuyển dụng TD1164) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Du lịch_Nhà hàng_Khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, …

Thông báo tuyển dụng nhân viên buồng phòng, giặt là_TD1163

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG, GIẶT LÀ (Mã tin tuyển dụng TD1163) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Du lịch_Nhà hàng_Khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, …