Cơ hội việc làm và tiềm năng phát triển trong ngành Logistics

Logistics đóng một vai trò không thể phủ nhận trong hoạt động kinh doanh và vận hành của một tổ chức. Không chỉ đơn thuần là quá trình vận chuyển và trao đổi hàng hóa, mà nó còn đóng vai …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên C&B Intern (Mã tuyển dụng TD1481)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN C&B INTERN (Mã tuyển dụng TD1481) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Recruitment Intern (Mã tuyển dụng TD1480)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN RECRUITMENT INTERN (Mã tuyển dụng TD1480) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật qua tổng đài (Mã tuyển dụng TD1479)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT QUA TỔNG ĐÀI (Mã tuyển dụng TD1479) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng …

Thông báo tuyển dụng vị trí Fresh Chuyên viên sàn TMĐT (Mã tuyển dụng TD1478)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ FRESH CHUYÊN VIÊN SÀN TMĐT (Mã tuyển dụng TD1478) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Fresh Chuyên …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Developer (Mã tuyển dụng TD1482)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TTS DEVELOPER (Mã tuyển dụng TD1482) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Developer trước …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Tester (Mã tuyển dụng TD1483)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TTS TESTER (Mã tuyển dụng TD1483) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Tester trước …

Thông báo tuyển dụng vị trí CTV Hành chính (Mã tuyển dụng TD1484)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CTV HÀNH CHÍNH (Mã tuyển dụng TD1484) Bạn theo học Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV Hành chính …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Designer (Mã tuyển dụng TD1475)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN DESIGNER (Mã tuyển dụng TD1475) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên …

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Digital Marketing (Mã tuyển dụng TD1476)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING (Mã tuyển dụng TD1476) Bạn theo học ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Chuyên viên Digital Marketing …

Thông báo tuyển dụng vị trí Graphic Designer – Game NFT/FI (Mã tuyển dụng TD1472)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GRAPHIC DESIGNER – GAME NFT/FI (Mã tuyển dụng TD1472) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí …