Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh digital (Mã tin tuyển dụng TD984)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH DIGITAL (Mã tin tuyển dụng TD984) Cơ hội việc làm dành cho những bạn sinh viên đang theo học ngành kinh doanh tại Cao đẳng FPT …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên thiết kế đồ họa (Mã tin tuyển dụng TD983)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Mã tin tuyển dụng TD983) Cơ hội dành cho những bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic ngành công nghệ thông tin …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên marketing online (Mã tin tuyển dụng TD982)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE (Mã tin tuyển dụng TD982) Cơ hội dành cho những bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Marketing muốn trau dồi cho mình …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh kinh doanh (Sale Intern) (Mã tin tuyển dụng TD981)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH KINH DOANH (SALE INTERN) (Mã tin tuyển dụng TD981) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Marketing sale, muốn trau dồi …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh marketing (Mã tin tuyển dụng TD980)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD980) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Marketing, muốn trau dồi cho mình thêm kinh …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng (Mã tin tuyển dụng TD979)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Mã tin tuyển dụng TD979) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Marketing sale, muốn trau dồi cho …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Telesales (Mã tin tuyển dụng TD978)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TELESALES (Mã tin tuyển dụng TD978) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Marketing sale, muốn trau dồi cho mình thêm kinh …