Thông báo tuyển dụng giáo viên lớp bán hàng Marketing (Mã tin tuyển dụng TD1116) 

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN LỚP BÁN HÀNG MARKETING  (Mã tin tuyển dụng TD1116) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên triển khai – hỗ trợ phần mềm (Mã tin tuyển dụng TD1113)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI – HỖ TRỢ PHẦN MỀM (Mã tin tuyển dụng TD1113) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn …

Thông báo tuyển dụng vị trí lập trình viên .Net (Mã tin tuyển dụng TD1114)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ LẬP TRÌNH VIÊN .NET (Mã tin tuyển dụng TD1114) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực …

Thông báo tuyển dụng nhân viên lập trình JAVA (Mã tin tuyển dụng TD1112)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH JAVA (Mã tin tuyển dụng TD1112) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn …

Thông báo tuyển dụng vị trí lễ tân (Mã tin tuyển dụng TD1111)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ LỄ TÂN (Mã tin tuyển dụng TD1111) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành du lịch – nhà hàng – khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh & lập trình viên java (Mã tin tuyển dụng TD1107)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH & LẬP TRÌNH VIÊN JAVA (Mã tin tuyển dụng TD1107) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên kiểm tra chất lượng phần mềm (QA) (Mã tin tuyển dụng TD1108)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM (QA) (Mã tin tuyển dụng TD1108) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic …

Thông báo tuyển dụng vị trí Marketing Facebook (Mã tin tuyển dụng TD1109)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ MARKETING FACEBOOK (Mã tin tuyển dụng TD1109) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn tìm vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí quay dựng (Mã tin tuyển dụng TD1110)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUAY DỰNG (Mã tin tuyển dụng TD1110) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên lễ tân văn phòng (Tuyển bổ sung) (Mã tin tuyển dụng TD1106)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN LỄ TÂN VĂN PHÒNG (TUYỂN BỔ SUNG) (Mã tin tuyển dụng TD1006) Bạn đang là sinh viên đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao …

Thông báo tuyển dụng vị trí trợ lý văn phòng (Mã tin tuyển dụng TD1105)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ VĂN PHÒNG (Mã tin tuyển dụng TD1105) Bạn đang là sinh viên đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn …

Thông báo tuyển dụng vị trí Graphic Design (Mã tin tuyển dụng TD1104)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GRAPHIC DESIGN (Mã tin tuyển dụng TD1104) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …