Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Cloud (Mã tin tuyển dụng TD915)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH CLOUD (Mã tin tuyển dụng TD915) Các bạn đang là sinh viên theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic khoa công nghệ thông tin, muốn thử sức với thực …

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Sale (Mã tin tuyển dụng TD914)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH SALE (Mã tin tuyển dụng TD914) Các bạn đang là sinh viên theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic khoa Marketing – Sale, muốn thử sức với công việc …

Thông báo tuyển dụng lập trình viên PHP (Mã tin tuyển dụng TD 913)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN PHP (Mã tin tuyển dụng TD 913) Bạn là sinh viên đang theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic, muốn thử sức với vị …

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh PHP (Mã tin tuyển dụng TD 912)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH PHP (Mã tin tuyển dụng TD 912) Bạn là sinh viên đang theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic, muốn thử sức với vị …

Thông báo tuyển dụng nhân viên tester (Mã tin tuyển dụng TD911)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TESTER (Mã tin tuyển dụng TD911) Các bạn đang là sinh viên theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic khoa công nghệ thông tin, muốn thử sức với công việc …

Thông báo tuyển dụng nhân viên content (Mã tin tuyển dụng TD910)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CONTENT (Mã tin tuyển dụng TD910) Bạn đang là sinh viên tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc đã ra trường nhưng chưa tìm được việc làm ưng ý. Bạn yêu …

Thông báo tuyển dụng thực tập UX/IX Designer (Mã tuyển dụng TD906)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP UX/IX DESIGNER (Mã tin tuyển dụng TD906) Bạn đang là sinh viên tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc đã ra trường nhưng chưa tìm được việc làm ưng …