Phòng thực hành Fablab: Nơi nuôi dưỡng đam mê sáng tạo

Vừa qua, phòng thực hành Fablab của Cao đẳng FPT Polytechnic đã được triển khai và hoạt động, đa dạng nhiều ngành lĩnh vực cho các bạn sinh viên nghiên cứu dưới sự quản lý của Nhà trường, Doanh nghiệp, …