FPoly Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tham quan thực tế ảo doanh nghiệp

Ngày 20/01 tới đây, Phòng Quan hệ doanh nghiệp FPT Polytechnic Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty DXC Technology Services Vietnam (DXC Vietnam) tổ chức chương trình tham quan doanh nghiệp bằng hình thức thực tế ảo dành …