Tour FPT DPS: Cơ hội vàng cho sinh viên FPoly Đà Nẵng

Ngày 14,15/04 tới, sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ FPoly Đà Nẵng sẽ có chuyến tham quan doanh nghiệp tại đơn vị FPT DPS. Ngày 14 và 15/4 tới đây, sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ …