FPT Polytechnic lần thứ 4 nhận giải Sao Khuê về Đào tạo CNTT

Đây là lần thứ 04 liên tiếp Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic nhận giải thưởng cao quý cho những thành công ở lĩnh vực đào tạo CNTT.