Thủ lĩnh sinh viên 2021: Cùng đi tìm “Bạn Là Ai?”

Với mong muốn rèn luyện và nâng cao năng lực lãnh đạo dành cho bạn ban cán sự các lớp và các thành viên nòng cốt của các CLB, Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt …