Hoạt động ngoại khóa thú vị của sinh viên FPoly Đà Nẵng

Ngày 30/7 vừa qua, gần 100 sinh viên khóa 1 tại Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tham gia hoạt động ngoại khóa đầu tiên và có những trải nghiệm rất thú vị. Hoạt động ngoại khóa cho sinh …

“Check – in” Hội An cùng tân sinh viên Fpoly Đà Nẵng K18 trong buổi ngoại khóa

Ngày 5/6 vừa qua, Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức buổi học ngoại khóa cho sinh viên K18 trong khuôn khổ môn Kỹ năng học tập, chuyến đi nhằm giúp các em có những trải nghiệm thực …

Sinh viên ngành Tự động hóa khám phá Trung tâm Đào tạo Khu CNC

Ngày 24/3/2021, hơn 40 sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Tự động hóa khóa 16.3 có buổi học tập ngoại khóa. Đây cũng là buổi tham quan doanh nghiệp nằm trong chương trình học buổi thứ 17. Điểm đến …

Làm đẹp CV bằng những hoạt động ngoại khoá

Hoạt động ngoại khoá trong CV là mục mà nhiều ứng viên thường không chú ý quá nhiều. Tuy nhiên, đây là mục quan trọng để bạn gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng đặc biệt khi bạn là …