Sinh viên ngành Tự động hóa khám phá Trung tâm Đào tạo Khu CNC

Ngày 24/3/2021, hơn 40 sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Tự động hóa khóa 16.3 có buổi học tập ngoại khóa. Đây cũng là buổi tham quan doanh nghiệp nằm trong chương trình học buổi thứ 17. Điểm đến …

Làm đẹp CV bằng những hoạt động ngoại khoá

Hoạt động ngoại khoá trong CV là mục mà nhiều ứng viên thường không chú ý quá nhiều. Tuy nhiên, đây là mục quan trọng để bạn gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng đặc biệt khi bạn là …