Spring 2020 – Học kỳ đặc biệt của sinh viên FPT Polytechnic

“Học kỳ được ở bên gia đình lâu nhất”, “học kỳ được ngủ đã mắt nhất”, “học kỳ tăng cân nhiều nhất”, “học kỳ đỡ tốn tiền xăng nhất”, “học kỳ thèm được đến trường nhất” … đó là những …