Tân sinh viên FPoly Tây Nguyên xuất sắc dành giải Nhất chung cuộc Hội diễn sân đình

Mặc dù thời gian luyện tập ngắn ngủi và khó khăn vì mới hòa nhập với môi trường học tập mới nhưng tân sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên đã xuất sắc trở thành nhà quán quân trong đêm “Hội …

Tân sinh viên FPoly Tây Nguyên hào hứng chờ công diễn “Hội diễn sân đình”

Dù phải trải qua kỳ học đầu tiên bằng hình thức trực tuyến nhưng những trải nghiệm thú vị của các bạn tân sinh viên K17 vẫn vẹn nguyên khi được tham gia rất nhiều hoạt động, chương trình trên …