“Sốc văn hóa – Hòa nhập và thích nghi” – Talkshow đặc biệt dành cho sinh viên FPoly Tây Nguyên

Vào ngày 23/02 sắp tới, Cao Đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên sẽ tổ chức chương trình  Talkshow đầu tiên kể từ khi sinh viên quay trở lại nhập học trực tiếp . Với chủ đề “Sốc văn hóa – Hòa …