“Hồi sinh”: Câu chuyện về ngành Du lịch trong bối cảnh bình thường mới

Tình hình dịch Covid-19 đã kiểm soát tốt hơn trên toàn thế giới và việc tiêm chủng đã được triển khai trên diện rộng đã mở ra một cơ hội phục hồi kinh tế nói chung cũng như sự hồi …