Hướng dẫn viên du lịch – Hành trang vào nghề dành cho sinh viên FPoly Cần Thơ

Buổi Talkshow “Hướng dẫn viên du lịch – Hành trang vào nghề” đã diễn ra thành công với sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên đang theo học chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch tại cơ sở Cần …