Sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội thay đổi ra sao sau khóa học “Bỏ thuốc lá dễ dàng”?

Sau khóa học “Bỏ thuốc lá dễ dàng”, các bạn sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội đã có những thay đổi ra sao? Trong thuốc lá (cả thuốc lá điện tử và truyền thống) có …