Nâng cao chất lượng giảng dạy ngành Du lịch trong thời Covid-19

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngành Du lịch, Cao đẳng FPT Polytechnic đã đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đem đến trải nghiệm tốt nhất cho sinh viên. Mặc dù thời gian qua Việt Nam đã nỗ lực …