Giải pháp hỗ trợ sinh viên ngành Du lịch hoàn thành dự án tốt nghiệp trong mùa Covid

Đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt đời sống trong đó có giáo dục. Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic cũng không ngoại lệ, đặc biệt là với những sinh viên đang học kì …

Nâng cao chất lượng giảng dạy ngành Du lịch trong thời Covid-19

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngành Du lịch, Cao đẳng FPT Polytechnic đã đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đem đến trải nghiệm tốt nhất cho sinh viên. Mặc dù thời gian qua Việt Nam đã nỗ lực …