Sinh viên FPT Polytechnic tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thành phố Hà Nội 2023

Sau lễ khai mạc tại trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, các bạn sinh viên chuyên ngành Lập trình Web và Ứng dụng phần mềm – trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội sẽ chính …