Workshop “Kỹ thuật dựng phim quảng cáo với Capcut PC”: Học cách dựng và hậu kỳ cùng sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên

Vừa qua, các bạn sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên đã cơ cơ hội tìm hiểu về cách dựng và hậu kỳ trên ứng dụng CapCut tại workshop “Kỹ thuật dựng phim quảng cáo với …