Có gì hấp dẫn tại chuyến tham quan chuỗi nhà hàng năm sao “trên ngàn mây”

Vừa qua, trong khuôn khổ môn học “Tổng quan Du lịch nhà hàng khách sạn”, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đã được vinh dự được tham quan chuỗi khách sạn 5 sao – Intercontinental Landmark 72. Tổng quan Du …