Scratch – Nền tảng lập trình sáng tạo dành cho trẻ em

Scratch là một môi trường lập trình dựa trên khối xây dựng, giúp trẻ em tạo ra các chương trình máy tính một cách dễ dàng mà không cần biết đến việc viết mã nguồn. Với giao diện thân thiện, …