“Đột nhập” Xưởng thực hành dự án Lập trình gia công cơ khí trên phần mềm Mastercam

Tại FPT Polytechnic, sinh viên tham gia vào Xưởng thực hành nhằm gia tăng cơ hội học hỏi và có cơ hội hoàn thiện những dự án thực tế bổ ích. Tương tự như vậy, thầy và trò bộ môn …