Sôi nổi lễ định hướng đầu khoá học tại FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Sáng ngày 13/5/2020, tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình định hướng chào mừng gần 300 sinh viên đã nhập học trong tháng 05/2020. Chương trình định hướng được tổ chức với sự tham …

Tân sinh viên FPoly Tây Nguyên được tìm hiểu rõ hơn về môi trường học tập trong lễ định hướng

Sáng ngày 15/5, Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên chính thức triển khai tổ chức tuần lễ định hướng cho các bạn tân sinh viên nhập học khóa 16.2 đợt 2. Trong chương trình định hướng, tân sinh viên đã …