“Phái đẹp” – Đẹp về văn hoá, đẹp về tri thức, đẹp về tinh thần

Ngày nay, phụ nữ đang mỗi ngày khẳng định vai trò trong xã hội và gần đây hiếm khi chúng ta nghe thấy từ “phái yếu”. Bên cạnh thiên chức là người mẹ, họ còn đang tạo nên những giá …