Lead Nurturing – Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng

Thuật ngữ Lead Nurturing không qúa xa lại đối với sinh viên chuyên ngành Marketing. Tuy nhiên, nó đòi hỏi những gì, chúng ta cùng tìm hiểu bài viết dưới đây. Lead Nurturing được hiểu là một bộ chiến lược …