Những lỗi sai “ố dề” trong CV khiến sinh viên trượt ngay từ “vòng gửi xe”

Ứng tuyển vào một vị trí công việc, sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Một trong số đó chính là chiếc CV – Thứ tạo ấn tượng đầu tiên …