Học cách chuyển giao công nghệ máy in 3D và tạo sản phẩm với sinh viên Cơ khí FPoly Cần Thơ

Công nghệ in 3D là một quá trình sản xuất các chất liệu (nhựa, kim loại hay bất kỳ thứ gì khác) theo phương cách xếp từng lớp để tạo nên một vật thể 3 chiều. Nhờ sự tiện lợi …