HN – FPT Polytechnic tổ chức hội thảo “Mobile app monetization”

Hội thảo được Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội tổ chức với mong muốn nâng cao kiến thức và cập nhật những xu hướng mới trong lĩnh vực công nghệ cho sinh viên.