HN- Sinh viên FPoly Hà Nội khám phá “Tương lai của lập trình di động”

Chương trình “Poly khám phá” đầu tiên của năm 2013 hứa hẹn mang lại những kiến thức thú vị về “Mobility” và tương lai của ngành công nghệ mới mẻ này.