Học lập trình Java 2 liệu có khó với sinh viên FPoly?

Mới trải qua 2 học kỳ, bạn Lê Ngọc Huy, sinh viên ngành Lập trình máy tính tại Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên đã thực hiện được xuất sắc những bài tập có độ khó cao trong môn Lập …