Thiết kế đồ họa – ngành học xu hướng của thế hệ Gen Z

Ngành thiết kế đồ họa đang không ngừng chứng tỏ sức hút của mình trong những năm vừa qua khi được đánh giá là ngành nghề chịu ít ảnh hưởng của Covid-19 nhất và đang trở thành xu hướng trong …