Ấm áp hoạt động Lễ Tiết Thực Ngày 13 cùng cộng đồng FPoly Hà Nội

Ngày 13/06 vừa qua, cùng với sự cố gắng của CLB Tình Nguyện, CLB MC và sự ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ, giảng viên, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội, quỹ Tiết thực vì Cộng …