Ấm áp hoạt động Lễ Tiết Thực Ngày 13 cùng cộng đồng FPoly Hà Nội

Ngày 13/06 vừa qua, cùng với sự cố gắng của CLB Tình Nguyện, CLB MC và sự ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ, giảng viên, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội, quỹ Tiết thực vì Cộng …

HN – CLB Tình nguyện FPT Polytechnic trao tặng tủ sách tại Thái Nguyên

Sáng ngày 25/8/2015, CLB Tình nguyện Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội đã bàn giao tủ sách tại Trường tiểu học Tân Thành, Thái Nguyên.

ĐN – FPT Polytechnic chung tay trao tặng “Tủ sách tiết thực”

Ngày 10/2, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Đà Nẵng đã trao tặng “Tủ sách tiết thực” cho học sinh trường Tiểu học Hòa Ninh, TP. Đà Nẵng.

HN – FPT Polytechnic triển khai “Bee Free” ủng hộ quỹ Tiết thực

Ngày 11 – 12/9/2013, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội tổ chức chương trình Tiết thực vì cộng đồng với hình thức vui chơi mới lạ “Bee Free”.