SFTP: Định nghĩa, ưu/nhược điểm và cách sử dụng để di chuyển dữ liệu trên máy chủ Linux

SFTP là là một thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nếu bạn chưa hiểu rõ về thuật ngữ này cũng như cách sử dụng của nó thì hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu …