Tìm hiểu cấu trúc thư mục Project Android

Một thư mục Project Android bao gồm những gì? Nếu còn thắc mắc câu hỏi này, hãy cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây.  Khi tạo một ứng dụng bằng Android Studio thì bạn sẽ nhận được cấu trúc …