Xây dựng website du lịch cần những yếu tố nào?

Du lịch là một ngành có nhiều tính chất đặc thù, vì vậy việc xây dựng website cho du lịch sẽ khác so với website chuyên về kinh doanh, bán hàng. Vậy để có một website thu hút và đẳng cấp, bạn cần lưu ý những điểm nào?