FPoly Hà Nội khởi động cuộc thi “Quiz Bee” 2020

Từ ngày 14 – 22/7, phòng Công tác sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội phối hợp Văn phòng Đoàn hội phát động cuộc thi được mong chờ nhất trong chuỗi hoạt động kì Summer 2020. “QuizBee” là sân …