[THÔNG BÁO] Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 – Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic được nghỉ 04 ngày liên tiếp trong dịp Lễ Quốc khánh 2022. Nhà trường thông báo đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic về …