GraphQL là gì? So sánh giữa GraphQL và REST

GraphQL là gì? Giữa GraphQL và Rest có gì khác biệt? Hãy tìm câu trả lời cho mình trong bài viết dưới đây nhé! GraphQL là gì? GraphQL là ngôn ngữ truy vấn cho API được phát triển bởi Meta …