GraphQL là gì? So sánh giữa GraphQL và REST

GraphQL là gì? Giữa GraphQL và Rest có gì khác biệt? Hãy tìm câu trả lời cho mình trong bài viết dưới đây nhé! GraphQL là gì? GraphQL là ngôn ngữ truy vấn cho API được phát triển bởi Meta …

Bạn biết gì về GraphQL?

GraphQL là một ngôn ngữ truy vấn mã nguồn mở cho các API. Được phát triển bởi Facebook, GraphQL có thể thay thế hoặc bổ sung cho REST và đã được nhiều ứng dụng lớn sử dụng như Github, Facebook, …