TVC Son Môi – Clip ấn tượng của sinh viên FPoly Cần Thơ

TVC ấn tượng này là sản phẩm của bạn Thái Thiên Hương, sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ. Được yêu cầu lên ý tưởng quảng cáo, thực hiện kịch bản motion, dựng …