TVC Sữa Comi – Dự án truyền tải thông điệp tích cực từ sinh viên Đồ hoạ FPoly Cần Thơ

TVC quảng cáo thương hiệu Sữa Comi – dự án tốt nghiệp của nhóm Spirit team, sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ đã gây ấn tưởng bởi thông điệp truyền tải …

TVC Son Môi – Clip ấn tượng của sinh viên FPoly Cần Thơ

TVC ấn tượng này là sản phẩm của bạn Thái Thiên Hương, sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ. Được yêu cầu lên ý tưởng quảng cáo, thực hiện kịch bản motion, dựng …

Sinh viên FPoly Cần Thơ sản xuất TVC quảng cáo giày Vans đầy ấn tượng

Làm TVC quảng cáo có khó hay không? Trong môn học Thiết kế Đồ họa động với 3D Studio Max tại Cao đẳng FPT Polytechnic, bạn Phan Thanh Phúc đã mang tới một TVC quảng cáo giày Vans vô cùng …