Ấn tượng sản phẩm Poster nghệ thuật chữ của sinh viên FPoly Hà Nội

Đem cảm xúc vào những con chữ, Nguyễn Thị Ngát – cô bạn sinh viên Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã có sản phẩm Poster nghệ thuật chữ ấn tượng, nhận được đánh giá …