Mùa Dã Quỳ – Mùa sẻ chia yêu thương

“Mùa dã quỳ” là dự án cộng đồng nằm trong chuỗi dự án 1 của sinh viên ngành Quan hệ công chúng – trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh. Dự án được nhóm Multi Team thực hiện nhằm …