Top 5 sự kiện nổi bật học kỳ Spring 2020 tại FPT Polytechnic Hà Nội

Bắt đầu từ học kỳ Spring 2020, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã bắt đầu học tập tại cơ sở mới là Tổ hợp Toà nhà FPT Polytechnic (đường Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam …