Khai thác tiềm năng sinh viên FPT Polytechnic TP HCM trước kỳ nghỉ hè tại buổi phân tích mô hình SWOT

Trong buổi học Công cụ tiện ích vừa qua, các bạn sinh viên chuyên ngành Digital Marketing trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP HCM đã được cùng phân tích mô hình SWOT – một trong những kiến thức …

SWOT có gì mạnh mà lại trở thành công cụ đắc lực trong học tập và làm việc?

SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) là phương pháp đánh giá toàn diện về một dự án hoặc một công việc của một tổ chức, doanh nghiệp hay lớp học.  SWOT là gì? SWOT là một phương pháp …