Tâm sự của sinh viên FPoly Tây Nguyên trước ngày “ vượt vũ môn”

Lễ Bảo vệ Dự án Tốt nghiệp đang tới gần, lo lắng, hồi hộp là những điều khó tránh khỏi đối với các bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên, thế nhưng điều đó cũng không thể ngăn …