Sinh viên ngành Kinh tế ra mắt bộ thiết kế ấn phẩm truyền thông ấn tượng

Trong những ngày giãn cách đang khiến cho nhiều sinh viên trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Các trẻ chắc hẳn đều rất mong muốn có những khóa học về các kỹ năng để học tập và hoàn thiện …