Chính thức phát động cuộc thi “Thiết kế ấn phẩm truyền thông 2023”

Từ ngày 24/7, cuộc thi “Thiết kế ấn phẩm truyền thông 2023” dành cho sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội chính thức được phát động. Với tinh thần đề cao sáng tạo trong thiết kế …